Als je iedereen gelukkig wilt maken, wordt dan geen manager maar ijscoman.