Berekende risico’s nemen is heel iets anders dan roekeloos zijn.