Fasen volgen elkaar altijd op. Toppen en dalen wisselen elkaar af. Beleid draait dus om timing!