Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.