Het waarom uit het verleden is geen reden voor ongewenst gedrag in het heden.