Leidinggeven: democratisch indien mogelijk, directief waar nodig.