Nee, is ook een antwoord. ‘Nee’ is gemakkelijker te veranderen in ‘ja’ dan ‘ja’ in ‘nee’.