Om een functionerende samenleving te hebben is er een bepaalde mate van consensus over de werkelijkheid nodig.