Succesvolle mensen hebben niet per se van alles het beste, ze máken van alles het beste.