Hoogfrequent ziek

Bij ieder bedrijf moet je, vind ik, als directie met enige regelmaat met  je hoogfrequent ziekteverzuimers (méér dan vier keer ziek in twaalf maanden tijd) aan de praat. Ik organiseerde één of twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met alle hoogfrequente zieken. Mensen met lastige kwalen en ernstige ziekten worden niet uitgenodigd. Het enige agendapunt luidde: “Wat kunnen we er samen aan doen om uw hoge ziektefrequentie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau?”

Uiteraard ziek is ziek; wij tornen nooit aan dit uitgangspunt. Maar tegelijk vinden we dat je altijd zelf bepaalt en niet de dokter, het bedrijf of de Arbodienst, op welk moment je je ziek voelt, wanneer je daarvoor thuis blijft, hoe lang je ziek bent en wanneer je je weer beter genoeg voelt om aan het werk te gaan, al of niet geheel of in ieder geval gedeeltelijk.

Opvallend was dat uit onze cijfers bleek dat daar waar je je zes dagen in de week ziek kunt melden, het aantal ziekmeldingen op maandag en op vrijdag samen 65% bedroeg, terwijl je zou verwachten dat dat ongeveer 30% zou zijn. Periodes met feestdagen (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koninginnedag, Kerstmis) blijken in de praktijk echter geen feest, maar extra ziekmakend te zijn. Dat is voor een bedrijf  vaak heel erg lastig, want het is juist een piekperiode in omzet.

Gezondmeldingen vinden voor een groot deel op maandag plaats. Dat is raar, want ons lichaam zit echt niet zo in elkaar dat we altijd op zondagavond beter worden om op maandag weer te beginnen. Gewoon op vrijdag of op zaterdag het werk hervatten kan in onze ogen ook uitstekend, verkort de ziekteduur aanmerkelijk en verhoogt het werkplezier van je collega’s.

Gezondmeldingen vinden voor een groot deel op maandag plaats. Dat is raar, want ons lichaam zit echt niet zo in elkaar dat we altijd op zondagavond beter worden om op maandag weer te beginnen.Mannen en vrouwen zijn net zo vaak ziek; parttimers en fulltimers ook. Opvallend is dat vooral jonge mensen vaker ziek zijn dan ouderen. Je zou het omgekeerde verwachten. Zal wel iets te maken hebben met mentaliteit, denk ik.

Mensen die hoogfrequent ziek zijn, weten vaak zelf niet dat ze zo dikwijls ziek zijn, zo blijkt regelmatig uit de reacties op dergelijke bijeenkomsten en ze vinden het vaak  ook niet ongewoon. Vaak ziek zijn is dus gedrag, een gewoonte.

Als je je enkel breekt, kun je nog gewoon komen werken, desnoods laat je je ophalen door een collega en vervangend werk is er altijd te vinden. Je op het voetbalveld onderuit laten schoppen op kosten van de zaak kan alleen maar voorkomen worden door òf beter te leren voetballen, òf te stoppen met voetbal. Dat je je vervolgens vol laat lopen aan de bar van de sportkantine en dan op maandag een zware hoofdpijn hebt is logisch, maar geen reden voor ziekmelding.

’s Avonds een grote vent, dan ’s morgens ook.

De hoge frequentie, de gemiddelde lengte van de ziekteduur, de vervanging en de beperkte ervaring van de vervanging veroorzaken samen dat deze hoogfrequent zieken een bedrijf gemiddeld per persoon dik twee maandsalarissen extra kosten. Ziek is ziek, maar de manier waarop je daarmee omgaat is essentieel. Het overgrote deel van de Nederlanders is zelden ziek, en al helemaal niet vaker per jaar. (Gemiddeld 2,5 dag per jaar). Dat zijn echt geen bikkels, maar ook doodgewone mensen voor wie werken en leven plezier betekent.