Minister van Handel

Uit het F.D van afgelopen week. Gelukkig heb ik helemaal niets met politiek maar anders lijkt me dit wel een aardige functie.  Ik zou in de politiek  diepongelukkig  worden en daar ben ik natuurlijk niet op uit op mijn eenenzestigste. Ik ben mijn hele leven al  volstrekt partijloos, ik stem op de vent en nooit op de tent. Het gaat in de politiek vaak niet om argumenten, maar om het politieke spel. Dan is er hier weer een steekvlam die geweldig wordt aangeblazen, dan daar weer een ander incident. Al dat gescharrel en geklier, dat is geen wereld waarin ik me thuis voel.

Maar of een minister van handel nu de oplossing is voor de huidige problematiek betwijfel ik. Ik denk dat we zo langzaam aan niet meer in een recessie zitten maar in een depressie. Een recessie is een economie die omlaag gaat; een depressie is er een die langdurig laag blijft. Volgens het IMF duurt het zeker 10 jaar voor de economie weer in goede vorm is. Ik geloof niet dat de huidige beleidsmakers goed begrijpen wat er aan de hand is. Ik geloof zelfs dat ze voortdurend allerlei contraproductieve maatregelen nemen die de ellende alleen maar vergroten.

Toch zit de oplossing, volgens diegenen die het naar mijn mening kunnen weten, heel simpel  in de theorieën van onze oude “studievriend” : de Britse econoom John Maynard Keynes.
De drie poten waarop de economie rust, hebben het tegelijk begeven. Consumenten, bedrijven én overheid houden de hand op de knip. Van die drie is alleen de overheid bij machte een andere koers te kiezen en met haar bestedingskracht de economie te redden. Alleen een overheid die veel spendeert kan ons uit de crisis halen. Ja, zo verhoogt de overheid tijdelijk haar schuldenlast, maar die verdient ze terug in betere tijden. Dat is “Keynesiaans denken “. In de Nederlandse politiek heeft alleen Emiel Roemer dat begrepen, geloof ik. Die wil dat de overheidscenten lekker blijven rollen.

Waar de overheid de geldkraan afknijpt, worden mensen in hun bestaan geraakt. Of het nu schoolverlaters, werkenden die hun baan verliezen, ambtenaren, gepensioneerden of ondernemers zijn.