Noodkreet

Het bloed spuit momenteel door de ‘retail-straten’. Het einde is m.i. nog lang niet in zicht. Ieder initiatief dat retail Nederland kan helpen is er één. Vandaar dat ik me graag aansluit bij onderstaande noodkreet. Laat het niet alleen over aan onze overkoepelende organisaties maar grijp steeds iedere kans aan om gemeentelijke roverhoofdmannen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Verzend deze brief namens uzelf aan B en W maar ook aan alle politieke partijen in uw stad of dorp.

Betreft: Gemeentelijke lasten en detailhandel

Geacht college, geachte gemeenteraadsleden,

Graag maken wij u deelgenoot van onze noodkreet: De detailhandel lijdt onder de economische omstandigheden en vecht voor haar voortbestaan. Ons bedrijf / onze bedrijven kampen door sterk verslechterende omstandigheden en de opkomst van alternatieve marktontwikkelingen, met dalende omzetten en resultaten. Het MKB en grootwinkelbedrijf in uw plaats zet “de tering naar de nering” en moet op elke uitgave letten. Ook de overheid, lees in deze de gemeente, zal mee moeten denken aan lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven, de detailhandel in het bijzonder.

Wij verwachten van onze partner, de gemeente, dat ook zij bijdraagt aan de veranderende omstandigheden voor o.a. de retail.

De afgelopen jaren stijgen de kosten voor retailers. Dit kan bijvoorbeeld een organisatie als Orangefield Sedico beamen. Zij controleren en verwerken voor ruim 10.000 retail locaties de lokale heffingen. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de WOZ waarde ten opzichte van de onroerende zaak belasting voor gebruikers zien. Een duidelijke trend: de kosten voor de retailers nemen toe, terwijl de WOZ waarde daalt.

De overige lokale heffingen nemen ook toe. Neem de reclamebelasting. Uit de database van Orangefield Sedico komt naar voren dat de gemiddelde reclamebelasting voor een retailer in 2013 € 548,88 bedraagt. Dit is een stijging van maar liefst 16% ten opzichte van 2012. Bovendien groeit het aantal gemeenten, dat deze heffing oplegt gestaag.

In alle redelijkheid stellen wij U voor om de tarieven van deze belastingen voor de perioden 2013, 2014 en 2015 vooralsnog te halveren.

Het bedrijfsleven en de detailhandel, zorgen mede voor de aantrekkelijkheid van het (winkel-) centrum en handhaving van deze vestigingen draagt bij aan het (wel)beleven van  stad en dorp en zorgt tevens voor een sterke werkgelegenheid.

Wij rekenen op uw begrip in deze en verwachten een snelle uitvoering van onze, uw of onze gezamenlijke voorstellen.

Mogen wij rekenen op uw medewerking ?

Hoogachtend,

…….