Hard werken!

In een normale week zitten in Nederland zeven dagen, in een dag 24 uur. Dit geeft 168 uren. Uren die besteed moeten worden aan leven. Leven bestaat uit slapen, eten en drinken, uit gezin, uit werken om aan de kost te komen en uit sport, spel en andere vormen van ontspanning. Een uurtje of vijftig slaap per week is toch wel iets wat de gemiddelde mens nodig heeft. Ik geloof niet dat ondernemers ten aanzien van dit punt niet tot de gemiddelde mensen zouden behoren. Blijven dus ongeveer 118 uren over om bij bewustzijn te leven.

Hoe je je tijd indeelt, daar is in principe ieder mens vrij in. Met uitzondering van het feit dat je natuurlijk je verplichtingen en je verantwoordelijkheden hebt naar je omgeving.
Het moge duidelijk zijn dat het leiden van een onderneming meer tijd kost dan de gemiddelde 36 uren die per week door een ‘normaal’ mens aan werken besteed worden. Ondernemers wordt vaak verweten dat ze te hard werken. Te ‘hard’ heeft zelden of nooit iets te maken met fysieke inzet, maar heeft natuurlijk vooral te maken met de hoeveelheid uren die er gedraaid (moeten) worden. Hard werken lijkt tegenwoordig besmetter te zijn dan de hele avond voor de buis liggen of uren op de golfbaan wandelen, nachten in de kroeg hangen, voor de derde keer op wintersport gaan of lekker ‘chillen’. Raar.

Ondernemen is leven
Wat is té veel of té hard? Alles is te veel als je het niet met plezier doet. In werk kun je veel ontwikkeling en uitdaging vinden. Het leiden van een onderneming veroorzaakt ook dat je sociale leven en je arbeidzame leven heel vaak in elkaar over lopen. Het is mijns inziens ook niet de discussie tussen: je werkt om te leven of je leeft om te werken. Ondernemen ís leven!

Ondernemen is ook risico nemen. Het grootste risico in het ondernemen, in het zakenleven, is niets te riskeren. Mensen die niets riskeren lijden dan wel niet en hebben geen zorgen, maar ze maken niet mee hoe het voelt om te veranderen, te groeien, te ondernemen en dus fantastisch te leven. Dat deze manier van leven slechter is dan sportverdwazen, kroegtijgeren, soapen of slapen, weiger ik aan te nemen.

Stigmatiseren van ondernemers als té harde werkers en daarmee verwaarlozers van de rest van het leven moet in mijn ogen afgelopen zijn. Hard werken is niet negatief en hoeft door niemand in je omgeving als negatief ervaren te worden. Je moet gewoon je 168-uur-per-week-leven goed evenwichtig en zinvol verdelen. Als je vijf dagen in de week van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds met je onderneming in de weer bent, dan draai je dus 60 uur per week en dan blijven er dus ook nog zo’n 60 uren per week over voor andere zaken, behalve slapen.


WHEN THINGS IN YOUR LIFE SEEM ALMOST TOO MUCH TO HANDLE. WHEN 24 HOURS IN A DAY ARE NOT ENOUGH, REMEMBER THE MAYONNAISE JAR AND THE 2 BEERS.

A professor stood before his philosophy class and had some items in front of him. When the class began, he wordlessly picked up a very large and empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with golf balls. He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was. The professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles rolled into the open areas between the golf balls. He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was. The professor next picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else. He asked once more if the jar was full? The students responded with a unanimous ‘yes.’

The professor then produced two beers from under the table and poured the entire contents into the jar effectively filling the empty space between the sand.

The students laughed!

‘Now,’ said the professor as the laughter subsided, ‘I want you to recognize that this jar represents your life.

The golf balls are the important things: your family, your children, your health, your friends and your favorite passions. And if everything else was lost and only they remained, your life would still be full.

The pebbles are the other things that matter like your job, your house and your car.

The sand is everything else: the small stuff.

‘If you put the sand into the jar first,’ he continued, ‘there is no room for the pebbles or the golf balls. The same goes for life. If you spend all your time and energy on the small stuff you will never have room for the things that are important to you.

Pay attention to the things that are critical to your happiness.

Spend time with your children.

Spend time with your parents.

Visit with grandparents.

Take your spouse out to dinner.

Play another 18 holes of golf or run after other HOLES!!

There will always be time to clean the house, fix the disposal or deal with things from your job.

Take care of the golf balls first—the things that really matter.

Set your priorities.

The rest is just sand.

One of the students raised her hand and inquired what the beer represented.

The professor smiled and said, ‘I’m glad you asked.’

The beer just shows you that no matter how full your life may seem, there’s always room for a couple of beers with a friend.